Basismodule Calculatie

Met de basiscalculatie module kunt u op een eenvoudige wijze calculaties maken. De calculaties kunt u opbouwen met meerdere hoofd- en subgroepen. In de subgroep worden de regels toegevoegd waarbij aantallen met eenheden, manuurnormen of totaal uren, inkoop prijzen van materiaal, onderaannemers en/of stelposten ingevuld kunnen worden met hoog of laag btw per regel. Binnen het project kan er ook gebruikt gemaakt worden van deelcalculaties zodat u in één aanbieding/offerte meerdere onderdelen apart kunt aanbieden. Hierbij kunt u denken aan een aanbieding voor de erker en bijv. het aanbrengen van een dakraam. In het projectblad kunt u uw uurlonen aanpassen en evt. opslagen toepassen op uw in de calculatie ingevulde inkoop prijzen zoals bijv. A.K., A.B.K., Risico en/of winst. De calculatie kunt u uitdraaien met een voorblad welke is voorzien van uw eigen logo , ook staat er boven elk calculatieblad uw logo gedrukt net als bij het totaalblad waarbij de opslagen inzichtelijk gemaakt worden.
Het gebruik van uittrekstaten zijn de basismodule standaard meegeleverd. Basis afdrukoptie calculatie/project alleen op detailniveau: Hoofdgroepen (prijzen per: groep, calculatie, staartgegevens)

Uitgebreide afdrukopties calculatie/project

Naast de standaard printoptie zijn de volgende mogelijkheden mogelijk:

Relatiebeheer

In het relatiebeheer kunt u al uw relaties toevoegen, zowel uw debiteuren als crediteuren met eventuele contactpersonen. Wanneer u een calculatie maakt voor een nieuwe klant dan kunt u deze ook automatisch toevoegen aan uw relatiebestand. In dit relatiebestand kunt u zien hoeveel calculaties er voor de klant gemaakt zijn maar ook het tonen van gemaakte planningen en facturen behoort tot de mogelijkheden. Ook behoort het tot de mogelijkheden om uw crediteuren te gebruiken in de door u gemaakte planningen of kunnen de crediteuren worden gebruikt voor het versturen van de digitale aanvragen (indien u deze modules beschikbaar heeft).

Offertemodule basis

Van de calculatie kunt u in één handeling een offerte genereren en deze afdrukken aan de hand van uw eigen sjabloon op uw eigen briefpapier. Bij de offerte worden de prijzen standaard per calculatie hoofdgroep afgedrukt. Hierbij worden de opslagen zoals vermeld bij het projectblad per groep berekend en afgedrukt. De klant ziet in de offerte dus alleen prijzen waarin de opslagpercentages verwerkt zijn. De offerte kan bestaan uit verschillende pagina’s zoals Offerteblad, Opdrachtbevestiging, Algemene voorwaarden, etc. Deze kunnen per project aan- of uitgezet worden. Deze pagina’s (sjablonen) zijn onder instellingen zelf op te maken of aan te passen. Bij de instellingen van de offerte kan het briefpapier (PDF document in A4 formaat) worden toegevoegd. De offerte wordt dan hierop getoond. Zo is het mogelijk om offertes digitaal te versturen naar de klant. Bij offerte overzicht kunt u de verschillende statussen van de verschillende offertes zien en zo bepalen of u al actie moet ondernemen betreffende het nabellen van verschillende offertes.

Offertemodule uitgebreid

Uitgebreide opties om een offerte te kunnen genereren. De volgende detailniveaus kunnen nu ook worden gekozen bij het maken van een offerte.

Bestelmodule

Via de bestelmodule van RaabCalc kunt u direct uw offerte omzetten in een materiaallijst. Wanneer u de materiaallijst heeft gecontroleerd en eventueel prijzen en/of hoeveelheden heeft aangepast, zet u met één simpele druk op de knop de materiaallijst om in een bestellijst. Vervolgens plaatst u deze bestelling en worden de producten geleverd op een tijd en locatie die voor u het beste uitkomt.

Importeren en exporteren van calculaties volgens de CUF methode.

Middels het “CUF” Calculatie Uitwisselingsformaat kunnen calculaties die met andere calculatiesoftware zijn gemaakt, ingelezen worden in de RaabCalc Pro versie. In de RaabCalc Pro versie is het ook mogelijk om calculaties te exporteren naar andere software partijen die het CUF formaat ondersteunen. (Deze module wordt vaak toegepast bij calculatiebureaus of wanneer u zelf met meerdere software pakketten werkt)

Calculatie exporteren naar Excel

Met deze functie kunt u de calculatie exporteren naar Excel. De hele calculatie wordt hierbij overgenomen excl. de onderliggende formules en staart. Dit kunt u dan eventueel gebruiken voor uw nacalculatie. Indien het project uit meerdere tabbladen bestaat dan worden er voor de verschillende calculaties verschillende werkbladen aangemaakt, u houdt zo overzicht in uw project.

Materiaallijsten exporteren in Excel

Met deze functie kunt u Excel lijsten genereren van al het gebruikte materiaal in de calculatie of van het gehele project. Alle zelfde gebruikte materialen van de calculatie of van het project telt het programma bij elkaar zodat u in één oogopslag kunt zien hoeveel en van elk materiaal type er berekend is. Daarbij houdt het programma rekening met de indeling van de groepen. In het werkblad materiaal staat alle hout onder hout en alles wat hij niet automatisch weet onder overig. Het Excelbestand bevat verschillende werkbladen van onder andere materiaal, onderaannemers en stelposten.

Groepen importeren uit de moederbegroting

Om snel een calculatie te kunnen maken kunnen complete groepen of regels vanuit uw eigen moederbegroting worden overgehaald. Wanneer u de complete groep heeft binnen gehaald kunt u uit deze groep regels verwijderen of aanpassen en daarna de hoeveelheden invullen.

Groepen importeren uit andere calculaties

Om snel een calculatie te kunnen maken is mogelijk om groepen over te halen vanuit een eerder gemaakte calculatie. Wanneer u de complete groep heeft binnen gehaald kunt u uit deze groep regels verwijderen of aanpassen en daarna de hoeveelheden aanpassen. (anders als bij “groepen importeren uit moederbegroting” neemt hij hierbij alle ingevulde aantallen ook over)

Extra staartregel toevoegen aan het projectblad

Middels een extra staartregel is het mogelijk om bijvoorbeeld een projectkorting te geven, of een extra regel toe te voegen zonder opslagen.

Combi’s

De combi is een soort element maar dan 3D, door eenvoudig de maatvoering in te geven berekend deze module in 1 keer voor het gehele gekozen onderdeel alle materialen. Hierbij wordt er verschil gemaakt per onderdeel of er gekeken moet worden naar bijv. de lengte, omtrek, inhoud, etc. en wordt er ook al rekening gehouden met basis gemiddeldes voor het verwerken van de verschillende materialen en eventuele standaard verlies factoren. Deze zijn uiteraard in de calculatie nog aan te vullen en/of aan te passen omdat niet elke situatie hetzelfde is. Ook worden er vaak ook onderdelen toegevoegd waar u op voorhand niet gelijk aan gedacht heeft. Voor de kozijnen geldt evenals de combi’s dat er per kozijn een heel aantal onderdelen in één keer berekend worden. Hierbij wordt ook alles wat om het kozijn heen gebeurt en dus niet alleen het kozijn en de deur maar ook bijv. de lateien en/of het aftimmerlatje in één keer in berekend. Deze zijn uiteraard in de calculatie nog aan te vullen en/of aan te passen.

Facturatiemodule

Met de facturatiemodule kunt u handmatig facturen maken, artikelen importeren uit basisbestanden (alleen RaabCalc Pro versie) of het maken van termijn facturen vanuit gecalculeerde projecten. Bij termijnfacturen kunt de termijnen zelf bepalen en worden de teksten automatisch in de factuur gezet. Wanneer u handmatig een factuur maakt kunt u eventueel nog een opslag invullen en vervolgens evt. een korting invullen. Allen de korting wordt zichtbaar wanneer u de factuur afdrukt voor de klant. De facturen worden automatisch doorgenummerd maar nummer is handmatig eventueel te wijzigen voor het geval dat een factuur niet goed is maar nog niet is ingeboekt. Daarnaast kunt u ook met één druk op de knop een credit factuur maken. Onder Facturatie kunt u vervolgens invoeren welke bedragen zijn voldaan en kunt u in één oogopslag zien welke facturen er nog open staan. Hiermee kunt u de uitgaande facturen goed beheren en eenvoudig de herinneringen versturen.

Planning

De gegevens kunnen ook vanuit een calculatie worden overgenomen waardoor er automatisch een planning gegenereerd kan worden. Bij het automatisch genereren gebruikt het programma de gegevens welke aan de groepen van de calculatie gekoppeld zitten zoals bijv. inzet en relatie. Wanneer de planning automatisch is gegenereerd kan deze eventueel ook nog worden aangepast. Dit kunt u doen door op de werking te gaan staan den deze naar links of rechts te verslepen of aan de voor of achterzijde van de bewerking deze in elkaar te drukken of uit elkaar te trekken. Ook kan aan de hand van een basisplanning een planning handmatig gemaakt worden, door de verschillende onderdelen te importeren en bewerkingen (balkjes) te tekenen. De getekende bewerkingen kunnen aan elkaar gekoppeld worden waardoor werkzaamheden van elkaar afhankelijk worden. De omschrijving bij de bewerking kan ook worden gewijzigd waardoor er in één onderdeel meerdere fases getekend kunnen worden. Per bewerking kan ook worden aangegeven in % voor hoeveel % de bewerking gereed is. (dit wordt dan ook visueel zichtbaar) Aan de bewerkingen kunnen crediteuren worden gekoppeld waardoor de bewerkingen een andere kleur krijgt en duidelijk wordt wie welke bewerking uit dient te voeren. Wanneer de planning gereed is kan deze doormiddel van een mailing eenvoudig worden verstuurd naar allen welke zijn toegevoegd aan deze maillijst. De relatie ontvangt dan een mail met een link waarin hij de planning kan bekijken. (hij bekijkt hier altijd de laatste planning incl. alle toegevoegde wijzigingen) Het afdrukken van de planning behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

S@les in de bouw module

Met deze module kunt u naast gebruik te maken van het Raab Karcher artikelbestand ook gebruikmaken van artikellijsten van leveranciers welke zijn aangesloten bij S@les in de bouw. Deze lijsten kunt u opvragen bij uw leverancier (XML) en vervolgens zelf inlezen in uw calculatiesoftware. In de calculatie kunt u deze lijsten aanroepen, er in zoeken en de gewenste artikelen over halen naar uw calculatie. Zie voor meer informatie hierover www.salesindebouw.nl.

Documenten/bestanden bij projecten opslaan (incl. 1 GB ruimte)

Met deze module is het mogelijk om altijd en overal uw geüploade documenten in te zien zoals bijv. bestek, tekeningen, etc. De documenten zijn per project op te slaan onder uw eigen documenten structuur. (Standaard wordt er 1 GB aan ruimte meegeleverd en uitbreiding hiervan kan voor slechts € 7,50 per GB/jaar). Door ook gebruik te maken van de “Aanvraag-module bij projecten” kunt u de module extra kracht bij zetten u kunt deze documenten of een deel hiervan eenvoudig delen met bijv. uw onderaannemers voor het eenvoudig aanvragen van prijzen of het delen van documenten.

Aanvraag-module bij projecten

De aanvraag-module is ontwikkeld om snel en eenvoudig uw aanvragen te versturen, hierbij kunnen de documenten online behorend bij het project voor 10 dagen opgeslagen worden (of voor langere tijd in combinatie met het opslaan van documenten/bestanden bij projecten). Door inzicht te geven welke leveranciers/onderaannemers de bestanden hebben gedownload houdt u controle over de verstuurde documenten. Uw voordeel hierbij zijn het reduceren van de tijd welke u nodig heeft voor het versturen van de aanvragen maar ook de lagere reprokosten zijn uw winst. Door gebruik te maken van sjablonen verstuurd u altijd de mails of brieven uw eigen lay-out. De software maakt gebruik van uw eigen relatiebestand waardoor u de relatie altijd maar één keer hoeft in te geven. Ook het eenvoudig versturen van de nota van inlichtingen, etc. behoort hierbij tot de mogelijkheden.